GB School

O nama

GB About

“GB” je škola za strane jezike osnovana 1988. godine, koja od tada uspešno radi, uz godišnje povećanje broja polaznika, a šireći broj prostorija za rad, saradnika, na području Požege i njenog regiona. Primarni broj njenih polaznika sačinjavaju đaci kako osnovnih, tako i srednjih škola, ali i odraslih koji su željni znanja iz engleskog jezika i koji žele da budu u koraku sa savremenim poslovnim trendovima.

Naša škola je osnovana 1988. kao agencija za strane jezike “London”. Godine 1993, procesom akvizicije, škola je inkorporirana u “Bomix doo”, pod čijim imenom je radila naredne tri godine, kada je 1996. restruktuirana u “GB doo”, da bi na kraju, 1999. postala “GB” agencija za strane jezike.

Na početku, škola je imala plodnu saradnju sa Institutom za strane jezike u Beogradu, u pogledu metoda i udžbenika, i njihovi profesori su održavali finalne testove u našoj školi u Požegi. Ovo je omogućilo našim đacima da steknu diplome Instituta, priznate na državnom nivou, kao pouzdan dokaz o jezičkoj kompetenciji.

Godine 1994, “GB” škola je usvojila novi metod nastave, izborom novih udžbenika i dodatnim materijalima Oxford-a. Sada organizujemo kurseve za decu, tinejdžere i odrasle, pokrivajući sve nivoe poznavanja opšteg engleskog. Pored toga, škola priprema svoje đake za Kembridž ispite (FCE, CAE, CPE) kao i TOEFL i ESOL.

Od 1996. godine, “GB” ima uspešnu saradnju sa privatnom školom jezika iz Saresa u Grčkoj, sa kojom organizuje razmene đaka i radi se na jačanju kulturnih veza naših dveju zemalja. Uzevši u obzir to da smo jedan od vodećih edukativnih centara, naš prioritet je da održimo visok nivo usluga, uključujući kako aktuelne metode nastave tako i najkompetentnije nastavnike, uprkos troškovima. Naša maksima je oduvek kvalitet, ne kvantitet.

Takođe smo bili partner Opštine Požega na IRD-CRDA projektu i na Seminaru za policijski rad u zajednici za menadžere policije u Požegi, gde smo obavljali sve zvanične prevode. Od 2001. do 2004. godine “GB” školu je odabrala Opština Požega i dodelila je Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju (SDC) kako bi organizovala kurseve jezika u okviru Opštinskog programa podrške (MSP), gde je među sedam škola iz sedam opština, zvanično proglašena za najbolju školu u regionu.

Šta “GB” škola radi

“GB” škola uspešno podučava svoje polaznike u protekle 32 godine i u tom periodu je postala akreditovani centar za testiranje i procenu znanja kada je u pitanju LCCI ispit iz engleskog jezika. Takođe, “GB” škola nudi kurseve iz drugih popularnih jezika kao što su nemački, italijanski, francuski i španski. “GB” takođe učestvuje u organizaciji međunarodnog HIPPO takmičenja iz engleskog jezika od njegovog samog začetka i jedan je od centara gde se takmičenje održava.

“GB” škola godišnje ima 150-200 učenika. Ova brojka se menja usled činjenice da broj odraslih polaznika varira, u zavisnosti od broja koji pohađa kurseve. Korisnici usluga “GB” škole se mogu podeliti na dve grupe: školarce i odrasle. Školarci su ciljna grupa “GB”-ja, i sačinjavaju 60% škole, dok odrasli čine 40%.

“GB” takođe redovno vodi svoje đake u Englesku kako bi oni proširili svoju jezičku kompetenciju na koledžima specijalizovanim za ovo polje, i takođe vodi svoje đake na različite letnje i zimske kampove engleskog jezika.

Osim jezičkih kurseva, naša škola nudi sve vrste prevodilačkih usluga, uključujući prevode poslovne korespondencije gde smo sarađivali sa gotovo svim relevantnim firmama u Požegi i regionu (Jasmil Ltd, Livnica PLC, PLB Zlatibor, Inmold, Carmeuse, Jelen Do i mnogi drugi).

Ciljevi

U “GB”-ju nam je cilj da nastavimo sa kvalitetnim radom koji smo i do sada pružali, uvodeći novine na poljima učenja stranih jezika, čime ćemo privući nove polaznike. Naš cilj je da privučemo nove korisnike i zadržimo trenutne, sačuvamo poštovanje koje je škola zavredila tokom godina, i da proširimo uslugu davanja časova na Požegi obližnje zajednice i gradove, ali i dalje.

Naš budući cilj je da otvorimo objekte i odeljenja u Užicu, Kosjeriću, Arilju, Čačku, Ivanjici, Valjevu, i Beogradu. Kako bismo otvorili pomenute ogranke, neophodno je kvalitetno osoblje.

Trenutno postoji manjak kvalifikovanih nastavnika stranih jezika na raspolaganju, ali će uzimajući u obzir broj studenata upisanih na katedrama za strane jezike Univerziteta u Beogradu i Kragujevcu, njihov broj će da se uvećava u skorijoj budućnosti.

Hippo certificate
Missouri certificate

Pišite nam